บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด"

บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับทำบัญชี สอบบัญชี วางระบบบัญชี และให้คำปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด


670/338 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

670/338 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทูเอส แอดไวเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*