บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุกันความร้อน ฉนวนกันไฟ กันความร้อน กันความเย็น เสียง อลูมิเนียมเทป กาว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด


85 ซอยเลียบคลองสอง28 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

85 ซอยเลียบคลองสอง28 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558005946
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น พี เค อีควิปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*