บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด"

บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด


668 ซอยบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด ตั้งอยู่ที่

668 ซอยบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด

ได้แก่ 0105558009208
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพร์มอินเทล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*