บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด"

บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับก่อสร้าง ออกแบบติดตั้งรับปรึกษาควบคุมระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด


8/141 ซอยม.ชวนชื่น ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/141 ซอยม.ชวนชื่น ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด

ได้แก่ 0105558017880
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี ที เอส . เอน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*