บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด


489 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

489 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558003731
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิตี้ แอสเซท ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*