บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด"

บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านบัญชี ภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท งานด้านกฏหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด


611 ซอยติดบิ๊กซีบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด ตั้งอยู่ที่

611 ซอยติดบิ๊กซีบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด

ได้แก่ 0105558013337
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี ไอ เอ็น (2522) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*